Välkommen till Pilgrimsta Hus Byggs hemsida.
Pilgrimsta Hus Bygg är ett byggföretag med kontor i Pilgrimstad som utför byggarbeten i Östersund med omnejd och Stockholm.